Parterapi v/Autoriseret psykolog & parterapeut Mette Kildahl

Tag skridtet mod et harmonisk liv sammen og styrk både jer selv og jeres familie.

Som parterapeut hjælper jeg par med at finde roden til deres problemer, og giver dem værktøjerne til at udvikle et bedre forhold.

Sådan forgår min parterapi 

Vores måde at tænke på, afhænger af vores erfaringer fra tidligere relationer. Når to mennesker med to helt forskellige tankesæt og handlemønstre, lever sammen, kan der nemt opstå konflikter og misforståelser i forholdet.

I parterapien arbejder I med at erstatte disse tanke- og handlingsmønstre med mere konstruktive og realistiske. Jeg arbejder i samtaler med jer på at forstå de mønstre og tanker og følelser i hver især kommer med, og hvordan I kan ændre på dem.

En måde at skabe grobund for bedre kommunikation i jeres parforhold er at opnå forståelse for hinanden. 


Det kan blandt andet være ved at finde ud af, hvad der ligger bag hinandens antagelser, få defineret de tanker og følelser, som ligger til grund for den enkeltes udsagn. Måden I udtrykker jeres følelser over for hinanden, er vigtige, da det er første skridt til at løse problemer.


Ved kognitiv terapi arbejder man grundlæggende med at forandre uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre, for at gøre det muligt at arbejde med problemerne og årsagerne dertil. Jeg vil give jer øvelser med hjem, som vil hjælpe jer med at strukturere jeres kommunikation, og udtrykke jeres følelser på en mere hensigtsmæssig måde.

Arbejdet hos mig har også en forbyggende effekt, da I efterfølgende vil have fået bedre forståelse for hinanden og redskaber til at navigere i forholdet i fremtiden.

Parterapi har også positiv indflydelse på jer hver især, da det kan give jer forståelse for egne følelser og deres adfærd og derigennem forståelse for eventuelle uhensigtsmæssige mønstre, som har gjort sig gældende for jer enkeltvis, og det kan gavne i mange af livets situationer. 

I min parterapi benytter jeg mig af evidensbaserede metoder.

Det vil sige, at de er gennemtestede og bevist at de virker.

Derfor bør I søge hjælp, og indgå i parterapi

Din familie og dit hjem er din base og det sted hvor man som menneske lader op, og finder ro og støtte. Fungerer det ikke, kan det have mange negative konsekvenser på sigt for alle involverede parter.

For de voksnes vedkommende er parlivet og intimiteten på spil, og det kan være slemt nok i sig selv, men især børnene er i risikozonen, fordi de ofte ikke har noget valg - de kan ikke bare gå og forlade situationen.

• Mistrivsel og dårlig stemning kan lede til depression får både børn og voksne.


• Børn og unge kan blive udfordret i skolen, hvis ikke hjemmet tilbyder den nødvendige ro.


• Dårlige sociale egenskaber og indelukkethed.


Skal jeg hjælpe jer med parterapi?

Skriv til mig allerede i dag

Jo hurtigere I får begyndt jeresparterapi, jo flere problemer undgår I på den lange bane.


Ring til mig på 41 41 12 05 og lad os tage en uforpligtende snak.