Behandling af lavt selvværd v/Autoriseret psykolog Mette Kildahl

Lær at kontrollere og forstå de negative tanker du har om dig selv. Og bryd dit lave selvværd.

Lavt selvværd handler først og fremmest om de negative tanker, du har om dig selv, og om angsten for ikke at slå til.

Men tankemønstre kan brydes og ændres, og et aktivt valg om at gøre det, er det første skridt.

Lad mig hjælpe dig videre på vejen,  

Derfor bør du ikke vente, med at søge behandling for dit lave selvværd

Lavt selvværd kan over tid blive en selvforstærkende negativ spiral, der stærkt nedsætter din livskvalitet. Og undersøgelser viser, at et lavt selvværd kan skabe grobund for udvikling af andre psykiske lidelser herunder angst og depression.

I det hele taget er selvværdet udgangspunktet for din egen lykke og ikke mindst i dine interaktioner med andre mennesker, hvad enten det er med din partner eller i dit professionelle virke.

Husk på at selvværd ikke er en stationær tilstand. Selvværdet påvirkes og udvikles gennem livet af dine fejltagelser og succeser, og er derfor også noget, som man kan arbejde aktivt med.

Er du usikker på hvorvidt du har et lavt selvværd?

Herunder har jeg listet de mest almindelige symptomer på lavt selvværd.

  • Du har negative antagelser om dig selv
  • Du er din egen største kritiker.
  • Du er ofte usikker i sociale sammenhænge.
  • Du finder det svært at sige nej til andre f.eks. i arbejdssammenhæng.
  • Du er meget optaget af at gøre andre tilfredse - du er en "pleaser".

• Du er svær at komme ind på livet af, og holder kortene tæt på kroppen.
• Du underkender din egne præstationer og kvaliteter - selv om andre måske påpeger dem.
• Du roser aldrig dig selv, og har svært ved at tage imod komplimenter.
• Du "samler" på minder om dårlige oplevelser eller ting, du ikke føler, du har gjort godt nok. 

Oplever du én eller flere af disse symptomer på et lavt selvværd, vil det uden tvivl gavne dig, at tale med nogen og lære nogle teknikker til at håndtere det.


Og husk på, at selvom man selv er overbevist om noget, behøver det ikke at være rigtigt.


Ring til mig på 41 41 12 05 og lad os tage en uforpligtende snak.

Sådan arbejder vi med dit lave selvværd

Sammen med dig vil jeg nænsomt klarlægge dels hvad der ligger til grund for det lave selvværd og dels, hvad der vedligeholder det aktuelt.

Derefter fokuserer vi på dét at afprøve de negative selvopfattelser og antagelser. Derfor handler meget af terapien om opmærksomhedstræning i forhold til ikke automatisk at ‘gå med på’ indholdet af den negative tanker, og at lære at være opmærksom på alle de tegn og signaler, vi får på, at vi er værd at elske, at vi er gode nok, at andre heller ikke er perfekte, osv. På den måde brydes nogle af de mønstre der vedligeholder det lave selvværd, og samtidigt er der en masse erfaringer, som man begynder at lægge mærke til, og som kan anvendes til at støtte et bedre selvværd og en mere positiv tænkning om sig selv.


Mennesker med lavt selvværd mangler ofte erfaringer, hvor de negative forventningerne gøres til skamme. Derfor vil vi sammen arbejde med at lave små, ufarlige forsøg, hvor du kan afprøve dine negative teorier og antagelser – f.eks. en antagelse om at man vil blive afvist, hvis man stiller krav eller siger nej, ikke at kunne klare en bestemt opgave, at hvis du begår fejl vil andre ikke kunne lide dig, eller lignende. På den måde udfordres og afprøves tænkningen, så den ikke får lov at blive siddende.


Med de ny erfaringer fra forsøgene arbejder vi så med at formulere nogle mere rimelige antagelser, som ”jeg kan godt sige nej uden at blive set negativt på”, “jeg klarer det meste godt”, ”alle behøver ikke kunne lide mig”, ”jeg er god nok”, “det er menneskeligt at fejle”.

I min behandling af lavt selvværd benytter jeg mig af evidensbaserede metoder.

Det vil sige, at de er gennemtestede og bevist at de virker.

Bliv klogere på dig selv

Få indsigt i og viden om de forskellige psykologiske og fysiologiske processer, der kan være med til at skabe din depression. Den viden bruger vi sammen aktivt til behandling af din depression, og du er derfor selv en vigtig faktor i behandlingen. 

Konkrete øvelser og teknikker

Forløbet vil typiske indeholde både visualiseringsøvelser, opmærksomhedstræning og åndedrætsteknikker, der understøtter udviklingen af din egenomsorg.

Få din egen førstehjælpskasse

Efter endt udviklingsforløb er målet, at du kommer til at stå med en ”førstehjælpskasse” til eget brug, når hverdagen igen bliver udfordrende. Du er nu klar til selv at tage tøjlerne i dit liv.

Skal jeg hjælpe dig videre i dit liv og ud af et lavt selvværd?

Skriv til mig allerede i dag

Husk at lavt selvværd ikke behøver at være en permanent tilstand, og at du kan lære at arbejde med dig selv. Tøv derfor ikke med at søge hjælp.