august 3

0 kommentarer

Hvad er kognitiv terapi?

Af Mette Kildahl

august 3, 2020

Kognitiv Adfærdsterapi

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en veldokumenteret terapiform og en anerkendt behandling både herhjemme og internationalt. Kognitiv adfærdsterapi er den psykoterapeutiske metode, der gennem de seneste 50-60 år har vist de bedst dokumenterede effekter. Det vil sige, vi ved det virker!

Kognitiv terapi virker imod depression, alle typer angst, OCD (tvangshandlinger og tvangstanker), selvværdsproblemer, spiseforstyrrelser, misbrug, afhængighed, sorg, vrede, søvnforstyrrelser og smerteproblematikker. Kognitiv terapi er også effektfuld i forbindelse med behandling af par og familier.

Den kognitive diamant

I den traditionelle udgave af kognitiv adfærdsterapi er fokus på forholdet mellem tanker, følelser, kropslige symptomer og adfærd. Det skyldes, at disse i høj grad påvirker hinanden indbyrdes - og modellen (se nedenfor) kaldes "den kognitive diamant".

Målsætning for terapi er ofte et ønske om at lindre svære følelser – f.eks. angst, depression eller sorg – og det gør vi bedst muligt ved at fokusere på dine tanker og adfærd. Det er nemlig der, vi har den største mulighed for indflydelse. I kognitiv terapi er der fokus på dine udfordringer her og nu, og du vil få konkrete redskaber og strategier til at komme godt videre. Du vil få viden om, hvad der hos dig henholdsvis forstærker eller afhjælper symptomer, og du vil opleve at få mere kontrol over din egen psyke.

Hvis det er relevant, kan barndom og tidligere erfaringer i livet indgå som en del af baggrundsinformationen i forhold til de nuværende og kommende problemer.
Men det er altid den nuværende situation – og livet fremadrettet – der er i fokus.

Målet i et kognitivt terapiforløb er helt simpelt at få det lidt bedre i morgen, end i går – og metoden handler om at lære at ændre sin adfærd til noget mere hensigtsmæssigt i de situationer, som udfordrer eller giver problemer.
Kognitiv terapi arbejder efter to primære strategier: tankemæssigt (kognitivt) og adfærdsmæssigt (dét, vi gør).

  1. Den kognitive del handler om at lære at identificere, evaluere og nuancere den tænkning, der opstår i svære situationer. Dette er vigtigt, fordi forskningen viser, at enhver psykisk lidelse som regel har en overrepræsentation af det vi kalder ”forvrængede” tanker. Forskningen fortæller også, at vejen til bedring handler om at lære at ændre disse tanker gennem fornuft og indsigt.
  2. Den adfærdsmæssige del handler om at blive i stand til at registrere og forandre den adfærd, som bidrager til, at problemet eksisterer, vokser eller forhindrer det i at blive løst. Det kan ofte være små, konkrete problemløsningsstrategier eller helt lavpraktisk at lære at gå til en situation på en hel anden måde end hidtil.

Det lærer du i kognitiv terapi!

Det kan både ske gennem gode, udforskende samtaler hos psykologen, og af og til også gennem træning ”i den virkelige verden”.

Kognitiv terapi er et ligeværdigt forløb mellem psykolog og klient. Psykologen er ekspert på metoden. Klienten er ekspert på sig selv. Gennem spørgsmål, samtale, øvelser og hjemmearbejde sikrer psykologen og klienten i samarbejde at bedring opnås.

Mette Kildahl

Om forfatteren

Mette Kildahl er psykolog og tidligere erhvervsleder hos A.P. Møller.


Hun har i de seneste år fungeret som erhvervspsykolog hos AS3, og driver nu egen klinik med speciale i det moderne menneskes udfordringer herunder særligt: stress, personlig udvikling og familieterapi.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gå Aldrig glip af en god artikel!

Tilmeld dig mit nyhedsbrev