august 3

0 kommentarer

Hvorfor fungerer kognitiv adfærdsterapi så godt?

Af Mette Kildahl

august 3, 2020

Kognitiv Adfærdsterapi

Tankemønstre brydes!

Kognitiv terapi er i særdeleshed effektiv, og der er evidens for at den virker.
Den fokuserer på, at mennesker som oplever psykiske problemer ofte har en tendens til at tænke negativt om sig selv samtidigt med, at det, de oplever i livet, ofte bliver tolket på den mest negative måde. Som konsekvens af dette føler de måske, at de slår til, mens de er meget bevidste om andre menneskers opfattelse af dem. Dette afføder en masse tanker om dem selv, som kan forstærke det negative yderligere, skabe lidelse og konflikt, og sænke deres livskvalitet.

De tankemønstre kan kognitiv adfærdsterapi kan være med til at bryde!

Korte forløb og udgangspunkt i situationen her og nu

Kognitiv terapi er for det meste udøvet igennem jævnlige samtaler over et kortere forløb. Psykologen og klienten arbejder aktivt og struktureret for at forstå og nænsomt ændre klientens uhensigtsmæssige tankemønstre. Metoden indeholder også i nogle tilfælde hjemmeopgaver til klienten, som består af forskellige små øvelser, som udføres imellem sessionerne.

Kognitiv terapi tager ikke nødvendigvis udgangspunkt i barndommen, men fokuserer i stedet på den nuværende situation. Det vil sige, at fokus ligger på at udforske hvilke tanker eller forestillingsbilleder, der udløser og vedligeholder de negative reaktioner og følelser. I processen lægges der også vægt på at tænke alternative fortolkningsmuligheder, hvor klientens personlige positive egenskaber bliver bragt i spil. Gradvist bliver klienten bedre til at tackle og fortolke hverdagen på en måde, som mindsker lidelse og konflikt, og gavner den generelle livskvalitet.

Langtidsholdbar

Fordelene ved kognitiv behandling er mange, og det gode ved dem er et du lærer sig evner, som kan bruges hele livet:

  • At skelne mellem symptomer, tanker og virkelige hændelse.
  • At klare livets vanskeligheder mere konstruktivt.
  • At regulere egne følelser
  • At få bedre mentale færdigheder
  • At skabe ro i sindet og hæve den generelle livskvalitet.

Med kognitiv behandling lærer du at forstå forbindelsen mellem tanker, følelser, adfærd og kroppens fysiske reaktioner og forstå reaktionerne ud fra almindelig menneskelig udvikling og indlæring. Disse egenskaber gør, at kognitiv terapi er særdeles effektiv!

Mette Kildahl

Om forfatteren

Mette Kildahl er psykolog og tidligere erhvervsleder hos A.P. Møller.


Hun har i de seneste år fungeret som erhvervspsykolog hos AS3, og driver nu egen klinik med speciale i det moderne menneskes udfordringer herunder særligt: stress, personlig udvikling og familieterapi.

Efterlad gerne en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gå Aldrig glip af en god artikel!

Tilmeld dig mit nyhedsbrev